Αποστολή newsletter

Σχεδίαση & αποστολή newsletter

Ένα ενημερωτικό δελτίο είναι μια τακτική δημοσίευση η οποία αποστέλλεται από εταιρείες, κλαμπ, ενώσεις, οργανισμούς και ιδιώτες παρέχοντας πληροφορίες που πιθανόν ενδιαφέρουν τα μέλη, τους πελάτες τους ή τους υπαλλήλους.

Τύποι ενημερωτικών δελτίων

Τα Ενημερωτικά Δελτία μπορουν να χωριστούν σε δύο διακριτές κατηγορίες: τυπωμένα σε χαρτί τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικός επιβαρύνοντά σας με έξοδα εκτύπωσης και αποστολής και σε ψηφιακή μορφή τα οποία διανέμονται μέσω του Διαδικτύου. Οι ψηφιακές μορφές ποικίλλουν από την απλή μορφή κειμένου μέχρι καλοσχεδιασμένα έντυπα σε μορφή Portable Document Format (PDF) και HTML ή ακόμα και Ενημερωτικά Δελτία που περιέχουν video και ήχο.

Τα ενημερωτικά δελτία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας για την οικοδόμηση μιας προοδευτικής, διαρκή, μακροπρόθεσμη σχέση με τους υπάρχοντες και μελλοντικούς πελάτες. Η εταιρίας μας παρέχει τα εργαλεία και την εμπειρία της στους πελάτες της για να τους βοηθήσει με τον σχεδιασμό των newsletter τους. Θέτουμε στην υπηρεσία του πελάτη μας απλά εργαλεία που βελτιώνουν τον σχεδιασμό και τη διανομή των ενημερωτικών δελτίων σας.

Ο σχεδιασμός ενός ενημερωτικό δελτίου μπορεί να είναι χρονοβόρα διαδικασία, αν δεν είστε ένας έμπειρος γραφίστας ή δεν έχετε πρόσβαση στο κατάλληλο λογισμικό.

Εμείς απλοποιούμε την ολη διαδικασία και κάνουμε την επικοινωνία με τους συνδρομητές σας πιο απλή, πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική απο ποτέ.